Plânge muntele? Spre vale,
Stropi de apă fac cărare.
Strop cu strop veseli se-adună,
Să se joace împreună.

Izvorul este-o oglindă
Cum are bunica-n tindă.
Setea-mi potolesc acuș
Din palme făcând căuș.